Homepage > O nás

O nás

Společnost Statek Chyše s.r.o. byla založena v roce 1991. Hlavní činností společnosti je zemědělská výroba, služby v zemědělství a obchod se zemědělskými komoditami. Společnost v současné době zaměstnává 31 zaměstnanců a hospodaří na 4585 ha orné půdy v karlovarském, plzeňském a ústeckém kraji. 

Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování přenice ozimé, ječmene jarního, žita ozimého a žepky ozimé. Posklizňová úprava plodin se provádí na dvou moderních posklizňových linkách s čističkami a sušárnami obilovin. Skladování obilovin a olejnin je zajištěno v silech (silo Chyše skladová kapacita 12000 t, silo Štědrá skladová kapacita 14000 t) a dále v halových skladech (skladová kapacita 7000 t). 

Při svém hospodaření využívá společnost nejmodernější stroje a technologie s důrazem na dodržování správné zemědělské praxe a šetrné zacházení s půdou. Za tímto účelem spolupracuje s předními oborníky v daném oboru. Traktory a samochodné postřikovače jsou od značky John Deere. Zpracování půdy a setí obstarávají stroje firmy Horsch. Sklizňová technika je od firmy Claas. Traktorová dopravní technika značky Fliegl. Společnost vlastní koncesi na nákladní dopravu, kterou realizuje třemi tahači Scania s návěsy Benalu. Při polních pracech je využívána u postřikovačů a traktorů satelitní navigace společnosti John Deere. Strojový park je pravidelně obnovován.

Již několik let společnost spolupracuje se zemědělskými učilišti v Podbořanech a Kralovicích. Žáci těchto učilišť mají možnost se seznámit s nejmodernějšími zemědělskými stroji a pracovními postupy, jak na poli, tak při opravách v moderní mechanizační dílně v Chyši. 

Živočišná výroba je zaměřena na chov masného skotu spojených s údržbou 2197 ha trvalých travních porostů. Tato činnost je zajišťována samostatně ovládanou společností.

Společnost je společníkem poradenské firmy N.U. AGRAR CZ a využívá její poradenské služby.


Home PageO násAktualityObchodFotogaleriePartneřiKontakt

+420 353 396 289

info@statekchyse.cz

Sídlo společnosti
Chyše 141, 364 53 Chyše